XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 29/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00451MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
617 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
041 995
258 614
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 66
322 031
480 802
417 768
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 130
256 057
351 370
972 242
479 108
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,144
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 27/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00450MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
145 303Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
021 771
587 013
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 75
538 322
507 985
516 371
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 90
049 868
375 204
000 984
850 080
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 383

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,885
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 25/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00449MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
741 681Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 73
583 187
463 121
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 134
172 165
033 390
330 836
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 144
059 380
055 804
533 811
435 865
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 64

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 459

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,362
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 22/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00448MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
751 486Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
881 505
332 620
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 113
078 520
020 469
141 645
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 208
519 496
315 239
124 579
859 189
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 274

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,937
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 20/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00447MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
267 008Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
291 915
835 189
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 177
919 024
259 655
742 214
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 144
065 582
630 947
241 564
663 001
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 289

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,970
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 18/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00446MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
138 249Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 48
640 104
605 825
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 209
177 604
816 976
898 477
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 244
790 937
833 742
781 458
871 110
Giải tư (KK)
5tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 642

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,996

7. XS Max 3D ngày 15/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00445MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
070 033Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 139
542 778
225 215
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 103
395 742
061 728
066 032
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 161
257 247
995 194
273 619
027 048
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 338

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,213

8. XS Max 3D ngày 13/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00444MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
140 832Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 152
811 241
800 720
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 118
175 414
607 444
446 736
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 185
313 054
571 647
899 702
667 833
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 301

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,269

9. XS Max 3D ngày 11/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00443MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
447 216Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 104
047 590
302 883
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 177
382 978
253 700
697 006
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 165
903 122
599 915
354 940
415 000
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 580

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,047

10. XS Max 3D ngày 08/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00442MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
387 413Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 56
879 275
732 309
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 73
309 134
475 200
204 280
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 169
272 466
032 272
772 653
243 107
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 311

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,352

11. XS Max 3D ngày 06/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00441MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
962 735Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
366 814
476 150
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 160
588 601
940 234
188 568
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 398
043 154
893 597
183 260
246 174
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 395

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,162

12. XS Max 3D ngày 04/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00440MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 57
225 144Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 190
110 946
847 334
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
781 781
095 742
449 687
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 112
907 976
826 542
249 645
727 793
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 647

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,169

13. XS Max 3D ngày 01/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00439MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
427 880Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 96
132 532
792 597
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 302
253 714
211 837
440 875
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 311
061 466
864 641
135 992
615 233
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 444

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,387

14. XS Max 3D ngày 30/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00438MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
455 224Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
062 605
860 763
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 115
150 012
872 159
927 246
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 209
967 154
266 751
304 475
328 235
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 347

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,207

15. XS Max 3D ngày 28/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00437MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 82
246 261Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 110
712 034
530 200
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 169
734 045
802 925
676 980
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 177
559 190
453 914
690 766
515 215
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 524

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,144

16. XS Max 3D ngày 25/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00436MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
621 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
255 029
474 664
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 99
492 582
942 938
164 201
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 134
233 822
976 881
469 171
099 512
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 444

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,093

17. XS Max 3D ngày 23/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00435MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
040 144Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 115
152 713
021 287
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 125
778 207
685 011
657 047
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 141
271 257
128 115
530 120
177 964
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 313

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,303

18. XS Max 3D ngày 21/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00434MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
863 713Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
963 816
880 040
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 96
815 094
582 093
601 758
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 190
267 360
171 119
886 585
422 390
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 385

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,625

19. XS Max 3D ngày 18/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00433MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
184 379Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 51
795 508
662 169
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 89
121 850
853 049
734 958
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 127
108 185
339 727
349 822
459 253
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 53

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 525

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,224

20. XS Max 3D ngày 16/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00432MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
945 880Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
580 407
063 569
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 98
386 425
534 592
808 146
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 238
369 907
874 111
680 421
447 770
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,355

21. XS Max 3D ngày 14/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00431MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
679 113Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 53
422 585
998 980
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 166
272 577
477 904
281 475
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 176
642 036
447 712
855 270
252 278
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 653

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,701

22. XS Max 3D ngày 11/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00430MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
150 674Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
558 605
918 837
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 104
001 647
681 628
206 763
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 145
687 396
271 430
526 405
559 452
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 354

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,157

23. XS Max 3D ngày 09/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00429MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
255 253Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
326 470
230 250
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 101
976 965
305 163
319 069
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 176
618 590
101 352
411 432
528 036
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 335

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,287

24. XS Max 3D ngày 07/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00428MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
187 516Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
060 163
734 710
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 113
005 868
023 490
473 947
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 280
499 913
340 154
557 829
785 038
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 576

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,672

25. XS Max 3D ngày 04/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00427MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 126
480 477Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
342 578
110 476
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 250
807 798
065 644
338 734
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 107
440 898
940 834
750 651
508 938
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 375

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,226

26. XS Max 3D ngày 02/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00426MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 86
238 327Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
892 084
539 501
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 78
769 773
964 235
056 805
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 367
475 306
288 526
753 226
870 838
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 94

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 517

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,202

27. XS Max 3D ngày 28/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00425MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
291 707Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
625 567
790 410
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 157
288 046
047 939
297 672
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 166
382 675
291 174
589 667
760 011
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 524

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,648

28. XS Max 3D ngày 25/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00424MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
891 037Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 104
389 112
353 611
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 67
495 950
880 734
491 109
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 110
950 218
384 231
770 117
490 898
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 374

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,211

29. XS Max 3D ngày 23/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00423MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
897 069Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
180 600
493 515
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 94
446 667
207 688
647 832
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 130
275 543
701 331
876 692
433 325
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 277

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,283

30. XS Max 3D ngày 21/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00422MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
154 831Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 93
831 401
578 450
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 150
969 742
830 837
717 108
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 159
237 250
036 717
620 458
275 256
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 423

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,631
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 29/04)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345