XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 30/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00098Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
837 2960
G. phụ ĐB
400tr
296 8370
Giải nhất
30tr
755 477
821 454
0
Giải nhì
10tr
357 014
122 052
588 053
0
Giải ba
4tr
133 881
960 388
370 788
664 753
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

365
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,876
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 28/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00097Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
452 5430
G. phụ ĐB
400tr
543 4520
Giải nhất
30tr
468 202
783 456
1
Giải nhì
10tr
901 528
473 304
232 357
20
Giải ba
4tr
544 086
057 026
534 637
994 246
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

90
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

448
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,020
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 26/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00096Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
296 0240
G. phụ ĐB
400tr
024 2960
Giải nhất
30tr
391 837
231 676
0
Giải nhì
10tr
950 626
661 221
072 326
4
Giải ba
4tr
482 963
890 911
383 003
464 374
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

387
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,260
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 23/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00095Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
544 5150
G. phụ ĐB
400tr
515 5440
Giải nhất
30tr
469 349
525 364
4
Giải nhì
10tr
689 056
854 056
334 852
11
Giải ba
4tr
219 763
161 438
681 738
444 205
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

66
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

437
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,767
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 21/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00094Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
285 7060
G. phụ ĐB
400tr
706 2850
Giải nhất
30tr
303 814
347 285
0
Giải nhì
10tr
013 828
446 151
357 348
5
Giải ba
4tr
733 822
399 008
040 409
006 524
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

337
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,690
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 19/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00093Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
160 9370
G. phụ ĐB
400tr
937 1600
Giải nhất
30tr
746 127
050 578
1
Giải nhì
10tr
540 332
901 599
091 362
3
Giải ba
4tr
861 896
080 217
340 636
984 367
12
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

52
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

517
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,326

7. XS Max 3D Pro ngày 16/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00092Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
416 7560
G. phụ ĐB
400tr
756 4160
Giải nhất
30tr
133 013
519 396
3
Giải nhì
10tr
283 005
058 065
079 307
4
Giải ba
4tr
587 496
312 139
044 916
863 741
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

390
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,398

8. XS Max 3D Pro ngày 14/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00091Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
199 6601
G. phụ ĐB
400tr
660 1990
Giải nhất
30tr
653 056
348 250
1
Giải nhì
10tr
024 422
721 112
341 582
5
Giải ba
4tr
790 393
277 352
369 701
476 268
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

425
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,663

9. XS Max 3D Pro ngày 12/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00090Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
116 8030
G. phụ ĐB
400tr
803 1160
Giải nhất
30tr
523 085
249 824
0
Giải nhì
10tr
055 341
952 990
638 168
3
Giải ba
4tr
381 011
145 290
509 711
685 105
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,366

10. XS Max 3D Pro ngày 09/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00089Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
351 8101
G. phụ ĐB
400tr
810 3510
Giải nhất
30tr
548 622
782 287
8
Giải nhì
10tr
498 602
992 917
088 595
2
Giải ba
4tr
942 978
137 027
320 790
706 422
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

525
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,971

11. XS Max 3D Pro ngày 07/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00088Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
658 3590
G. phụ ĐB
400tr
359 6580
Giải nhất
30tr
704 452
944 951
1
Giải nhì
10tr
367 204
859 246
032 351
6
Giải ba
4tr
726 733
192 456
370 857
827 769
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

494
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,340

12. XS Max 3D Pro ngày 05/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00087Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
857 6610
G. phụ ĐB
400tr
661 8571
Giải nhất
30tr
923 871
010 317
0
Giải nhì
10tr
437 454
123 234
558 981
9
Giải ba
4tr
905 985
081 076
811 047
041 032
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

60
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

434
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,342

13. XS Max 3D Pro ngày 02/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00086Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
228 7090
G. phụ ĐB
400tr
709 2280
Giải nhất
30tr
885 440
299 265
0
Giải nhì
10tr
531 009
909 222
608 176
1
Giải ba
4tr
887 817
241 498
798 704
527 619
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

518
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,147

14. XS Max 3D Pro ngày 31/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00085Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
772 1570
G. phụ ĐB
400tr
157 7720
Giải nhất
30tr
267 139
327 267
1
Giải nhì
10tr
146 639
234 880
357 416
14
Giải ba
4tr
095 858
462 658
353 485
966 150
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

535
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,460

15. XS Max 3D Pro ngày 29/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00084Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
289 7340
G. phụ ĐB
400tr
734 2890
Giải nhất
30tr
946 775
475 667
0
Giải nhì
10tr
501 959
955 272
720 892
7
Giải ba
4tr
425 214
892 535
922 741
237 142
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

564
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,171

16. XS Max 3D Pro ngày 26/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00083Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
251 6390
G. phụ ĐB
400tr
639 2510
Giải nhất
30tr
826 519
038 413
2
Giải nhì
10tr
567 546
101 360
858 429
5
Giải ba
4tr
839 707
449 353
674 051
173 926
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

565
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,921

17. XS Max 3D Pro ngày 24/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00082Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
896 5490
G. phụ ĐB
400tr
549 8960
Giải nhất
30tr
137 018
878 661
1
Giải nhì
10tr
089 896
566 890
476 744
0
Giải ba
4tr
140 452
136 766
878 133
085 661
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

468
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,794

18. XS Max 3D Pro ngày 22/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00081Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
036 8550
G. phụ ĐB
400tr
855 0360
Giải nhất
30tr
355 763
892 342
5
Giải nhì
10tr
861 269
670 576
175 865
2
Giải ba
4tr
405 869
275 861
297 132
196 240
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

378
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,164

19. XS Max 3D Pro ngày 19/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00080Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
667 1070
G. phụ ĐB
400tr
107 6671
Giải nhất
30tr
536 046
533 376
1
Giải nhì
10tr
524 821
914 809
443 696
1
Giải ba
4tr
676 955
492 671
104 122
500 026
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

409
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,628

20. XS Max 3D Pro ngày 17/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00079Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
363 0660
G. phụ ĐB
400tr
066 3630
Giải nhất
30tr
304 789
684 460
1
Giải nhì
10tr
790 186
329 425
880 276
5
Giải ba
4tr
723 278
244 316
054 011
259 995
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,408

21. XS Max 3D Pro ngày 15/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00078Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
310 6690
G. phụ ĐB
400tr
669 3100
Giải nhất
30tr
909 754
398 723
1
Giải nhì
10tr
602 838
555 256
010 666
9
Giải ba
4tr
755 922
769 538
868 229
138 064
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

87
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

527
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,582

22. XS Max 3D Pro ngày 12/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00077Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
496 9120
G. phụ ĐB
400tr
912 4960
Giải nhất
30tr
555 223
158 956
1
Giải nhì
10tr
351 979
790 158
997 395
9
Giải ba
4tr
543 161
719 240
339 425
649 665
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

28
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

352
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,741

23. XS Max 3D Pro ngày 10/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00076Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
277 4320
G. phụ ĐB
400tr
432 2771
Giải nhất
30tr
935 753
128 269
0
Giải nhì
10tr
444 469
645 926
813 243
3
Giải ba
4tr
298 184
114 336
132 426
933 554
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

539
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,483

24. XS Max 3D Pro ngày 08/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00075Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
522 4600
G. phụ ĐB
400tr
460 5220
Giải nhất
30tr
765 973
954 943
2
Giải nhì
10tr
013 926
771 709
722 021
4
Giải ba
4tr
845 292
600 105
651 751
980 499
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

30
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

396
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,087

25. XS Max 3D Pro ngày 05/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00074Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
118 7500
G. phụ ĐB
400tr
750 1180
Giải nhất
30tr
669 491
967 089
2
Giải nhì
10tr
234 851
029 864
966 509
1
Giải ba
4tr
235 520
558 705
592 476
489 727
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

561
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,754

26. XS Max 3D Pro ngày 03/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00073Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
903 2940
G. phụ ĐB
400tr
294 9030
Giải nhất
30tr
453 964
252 109
0
Giải nhì
10tr
727 837
813 868
332 671
4
Giải ba
4tr
827 563
514 078
062 580
629 451
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

531
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,484

27. XS Max 3D Pro ngày 01/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00072Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
188 4210
G. phụ ĐB
400tr
421 1881
Giải nhất
30tr
251 562
119 074
0
Giải nhì
10tr
604 796
436 599
699 369
2
Giải ba
4tr
128 653
221 709
644 460
693 748
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

28
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

501
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,431

28. XS Max 3D Pro ngày 26/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00071Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
127 8680
G. phụ ĐB
400tr
868 1270
Giải nhất
30tr
860 423
233 248
1
Giải nhì
10tr
527 185
499 549
114 046
2
Giải ba
4tr
370 500
896 191
770 112
048 839
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

585
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,410

29. XS Max 3D Pro ngày 24/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00070Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
026 6800
G. phụ ĐB
400tr
680 0260
Giải nhất
30tr
211 394
820 032
0
Giải nhì
10tr
749 762
103 284
828 258
1
Giải ba
4tr
808 011
836 264
358 413
995 235
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

398
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,589

30. XS Max 3D Pro ngày 22/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00069Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
585 0810
G. phụ ĐB
400tr
081 5850
Giải nhất
30tr
934 206
581 532
1
Giải nhì
10tr
922 755
617 857
918 216
5
Giải ba
4tr
145 797
538 660
153 097
182 430
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

521
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,962
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 29/04)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345